Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

19. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.06.2008  jako řádné
číslo usnesení 19/615/2008
 
Předkladatel: Horák Petr, Ing., 1. zástupce starosty

Úprava směrné části ÚPn č. U 0642 - na pozemcích č. parc. 1792/18, 1792/32 k. ú. Hlubočepy ze stávajícího kódu míry využití "C" na "F"

Úprava ÚPn je navržena z důvodu záměru stavby "Administrativní komplexu - EUFI PARK" na pozemcích, situovaných mezi komunikací K Barrandovu a obytnou zástavbou Slivence
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s úpravou směrné části ÚPn - úpravou míry využití území ze stávajícího kódu "C" na "F" na pozemcích č. parc. 1792/18, 1792/32 k. ú. Hlubočepy, dle studie"Administrativní komplex -- EUFI PARK",zprac. v adt. 11/2007
II.
Ukládá
1. Čechové Evě, Ing.arch., vedoucí odboru
1.1. předat stanovisko MČ Praha 5 k úpravě ÚPn č. U 0642 pořizovateli, MHMP OÚP a žadateli
Termín plnění: 20.06.2008
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: A. Kohout
		


					
Vytisknout