Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

19. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.06.2008  jako řádné
číslo usnesení 19/614/2008
 
Předkladatel: Matoušek Jan, Ing., uvolněný předseda Bytového výboru

Nabídka uvolněných bytů vybraným žadatelům

Předkládám k projednání nabídku 6 uvolněných bytů vybraným žadatelům
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. nabídku uvolněného bytu 0+1 na adrese Holečkova 2170/32, Praha 5 Václavu Tymichovi, dosud bytem Radlická 960/45, Praha 5 (zařazen do seznamu "Naléhavé případy na poskytnutí přístřeší)
2. nabídku uvolněného bytu 1+k k na adrese Bozděchova 637/9, Praha 5 Jiřímu Bendovi, dosud bytem Gen. Janouška 895/25, Praha 2 (zařazen do seznamu "Nal.případy-Policie ČR) s tím, že byt bude poskytnut jako služební
3. nabídku uvolněného bytu 1+1 na adrese Štefánikova 278/40, Praha 5 Kamile Telvákové, trvale bytem Pod Kavalírkou 231/42, Praha 5 (zařazena do seznamu "Nal.případy k řešení)
4. nabídku bytu 2+1 na adrese Zborovská 542/42, Praha 5 (po provedení rekonstrukce) Ireně Bodyové, dosud bytem nám. 14. října 1381/4, Praha 5 (zařazena do seznamu "Nal.případy k řešení")
5. nabídku uvolněného bytu 1+1 na adrese Na Bělidle 297/36, Praha 5 (po provedení rekonstrukce) Slávce Valachové, dosud bytem J. Plachty 569/13, Praha 5 (zařazena do seznamu "Nal.případy k řešení)
6. nabídku uvolněného bytu 3+1 na adrese Lidická 291/40, Praha 5 (po provedení rekonstrukce) Zdeňku Hůrkovi, dosud bytem U Santošky 1093/17, Praha 5 (zařazen do seznamu "Nal.případy- ukončení nájmu sl.bytu)
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout