Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

19. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.06.2008  jako řádné
číslo usnesení 19/611/2008
 
Předkladatel: Matoušek Jan, Ing., uvolněný předseda Bytového výboru

Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ

Předkládám k projednání jednotlivé záležitosti projednané a uzavřené stanoviskem bytového výboru ZMČ
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. zařazení následujících žadatelů o pronájem obecního bytu do seznamu s bodovým ohodnocením 0 až 3 body:
Ivanka Blažková, Mahenova 494/3, Praha 5
Monika De Pasquale, Lékařská 272/9, Praha 5
Markéta Muchová, Plzeňská 421/48, Praha 5
Pavel Sklenář, Peškova 960/2, Praha 5
Lenka Bláhová, Plzeňská 191/110, Praha 5
Nikola Habichová, Újezd 598/5, Praha 5
Zita Murová, Plzeňská 246/57, Praha 5
Pavla Lapáčková, Malátova 91/1, Praha 5
Kateřina Vlčková, U Poštovky 1148/1, Praha 5
Michaela Rosičková, K Vodojemu 2108/22, Praha 5
Petra Rosičková, K Vodojemu 2108/22, Praha 5
Jan Pavlíček, Nad Koulkou 2545/15, Praha 5
Blanka Kučerová, Pod Kavalírkou 299/6, Praha 5
Nikol Charvátová, U Klikovky 2698/6
2. žádost Karolíny Časárové, Musílkova 303/3, Praha 5 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu 1+1 na dobu určitou do 30. 6. 2009 za podmínky hrazení smluvního nájemného ve výši 100,- Kč/m2/měs.
3. žádost Václava Kloubce, Plzeňská 442/209, Praha 5 o prodloužení nájemní smlouvy k bytu 1+k k na dobu určitou do 30. 6. 2009 za podmínky hrazení smluvního nájemného ve výši 100,- Kč/m2/měs.
4. žádosti následujících nájemců bytů o prodloužení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou:
Michal Grundza, Grafická 865/46, Praha 5 - do 31.12. 2008
Monika Dobšínská, Křížová 264/43, Praha 5 - do 31. 7. 2009
Šárka Vrabíková, Plzeňská 445/213, Praha 5 - do 30. 3. 2009
Daniela Grundzová, Holečkova 836/69, Praha 5 - do 14. 5. 2009
Alexandra Dostálová, Štefánikova 259/51, Praha 5 - do 30. 4. 2009
5. žádost Jana Demetera, Svornosti 1497/1, Praha 5 o prodloužení smlouvy o přístřeší 2+1 na uvedené adrese na dobu určitou
do 15. 3. 2009
6. ponechání Eliety Milanové, Lamačova 633/4, Praha 5 v evidenci OSB bez příslibu termínu řešení
7. vyřazení Marie Kunáškové ze seznamu "Naléhavé případy" a z evidence OSB z důvodu nepřijetí nabídky bytu
8. žádost Zuzany a Pavla Šefrových, Nádražní 761/52, Praha 5 o rozšíření nájemní smlouvy o Adélu Čmelovou dosud bytem tamtéž za podmínky uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 30. 11. 2012 a hrazení smluvního nájemného ve výši 4.658,- Kč/měs.
9. žádost Jaroslava Vokáče, Pechlátova 2503/16, Praha 5 o odpuštění hrazení nájemného na dobu 1/2 roku z důvodu rekonstrukce bytu na vlastní náklady
II.
Zamítá
1. žádost Květy Mirgové, Plzeňská 558/24, Praha 5 o zařazení do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu
2. žádost Jany Jirušové, Holečkova 802/91, Praha 5 o výměnu stávajícího bytu 0+1 za uvolněný byt 1+1 v témže domě
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout