Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

19. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.06.2008  jako řádné
číslo usnesení 19/617/2008
 
Předkladatel: Horák Petr, Ing., 1. zástupce starosty

Návrh na uzavření smlouvy o dodávce vody z pozemku parc. č. 1145/2, k. ú. Košíře pro závlahu parku Klamovka

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. uzavření smlouvy o dodávce vody s firmou PVK, a. s., odběrné místo-pozemek parc. č.1145/2, k. ú. Košíře, za účelem závlahy parku Klamovka
II.
Ukládá
1. Hápovi Vladimíru, Bc., referentovi
1.1. uzavřít smlouvu o dodávce vody s PVK, a. s. a předložit ji starostovi k podpisu
Termín plnění: 10.06.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout