Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

19. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.06.2008  jako řádné
číslo usnesení 19/610/2008
 
Předkladatel: Herold Lukáš, zástupce starosty

Prodej b. j. 1269/10 Preslova 17 oprávněnému nájemci bytu

Převod bytové jednotky s věcným břemenem práva trvalého užívání družstva Půdní byty Smíchov oprávněnému nájemci bytu na základě souhlasu družstva s převodem a vzdání se práva trvalého užívání
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s prodejem bytové jednotky, podílu na společných částech domu č. p. 1269 a pozemku parc. č. 58 (zastavěná plocha), k. ú. Smíchov dle Statutu... bez splátek a slev takto:

Bytová jednotka č.: 1269/10
Velikost podílu včetně pozemku: 974/13799
Velikost bytu: 2+1 97,4 m2
Kupující: manželé Eva Kopřivová a Mgr. Jiří Kopřiva
kupní cena: 128.782,- Kč
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši, Bc. , předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. předložit návrh na schválení prodeje b. j. 1269/10, k. ú. Smíchov
ZMČ Praha 5
Termín plnění: 19.06.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout