Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

19. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.06.2008  jako řádné
číslo usnesení 19/616/2008
 
Předkladatel: Horák Petr, Ing., 1. zástupce starosty

Dokumentace k územnímu řízení stavby " Atrium Radlice " na pozemcích č. parc. 323, 324, 325, 326 k. ú. Radlice

Předmětem řízení je novostavba objektu o 13 NP, s funkčním využitím pro účely bydlení, obchodní a administrativní. V území čistě obytném (OB) je administrativa výjimečně přípustným funkčním využitím. Návrh je v souladu s ÚPn.
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s umístění stavby "Atrium Radlice" na pozemcích č. parc. 323, 324, 325, 326 k. ú. Radlice a výjimečně přípustným funkčním využitím území OB pro administrativu, dle dokumentace dat. 02/2008
II.
Ukládá
1. Čechové Evě, Ing.arch., vedoucí odboru
1.1. předat stanovisko k dokumentaci stavby "Atrium Radlická" žadateli a stavebnímu úřadu
Termín plnění: 16.06.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0

Nepřítomni při hlasování: 
		


					
Vytisknout