Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

19. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.06.2008  jako řádné
číslo usnesení 19/625/2008
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

NP Janáčkovo nábřeží 37/479, Praha 5 - Smíchov, Jaroslav Houf, návrh na výpověď

Návrh na výpověď z nájmu NP Janáčkovo nábřeží 37/479 nájemci Jaroslavu Houfovi s jednoměsíční výpovědní lhůtou z důvodu hrubého porušení ustanovení NS
Přizván: L. Plichta, pověřený ved. OOA
Rada městské části Praha 5
I.
Ruší
1. usnesení č. 8/223/2008 ze dne 11. 03. 2008 v plném znění
II.
Schvaluje
1. výpověď z NS č. 6/2004 uzavřené dne 31. 3. 2004 s nájemcem Jaroslavem Houfem, IČ 16880978, na NP v domě čp. 479, Janáčkovo nábřeží č. 37, Praha 5 - Smíchov, za zvlášť hrubé porušení povinností sjednaných v NS
III.
Zmocňuje
1. AK JUDr. Ilja Lamprecht, Holečkova 10, Praha 5 k podání žaloby na vyklizení, žaloby na úhradu dlužné částky a k zastupování MČ Praha 5 ve sporu s nájemcem Jaroslavem Houfem, IČ 16880978, v případě, že ten nevyklidí a nepředá užívaný NP do data ukončení výpovědní lhůty
IV.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. zabezpečit administrativní dořešení podle usnesení RMČ P-5
Termín plnění: 31.07.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout