Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

19. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.06.2008  jako řádné
číslo usnesení 19/628/2008
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

NP Stroupežnického 24/2326, Praha 5 - Smíchov, MUDr. Markéta Mudrová, žádost o prominutí smluvního penále

Žádost nájemce NP (zubní ordinace) Stroupežnického 24/2326 MUDr. Markéty Mudrové o prominutí smluvního penále ze období od 1.1.2007 do 30.4.2008 ve výši 16.574,- Kč
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. uzavření Dodatku k NS č. 22/2006 s MUDr. Markétou Mudrovou, IČ 496 270 58, na NP Stroupežnického 24/2326, Praha 5 - Smíchov, ve kterém bude uvedeno:
a) v první větě bodu 1.čl. IV. Nájemné takto:
- ordinace 12,80 m2 za 2.100,- Kč/m2,rok
- čekárna 10,90 m2 za 1.100,- Kč/m2,rok
- podíl ostatní plochy 10,90 m2 za 1.100,- Kč/m2,rok
b) v bodě 6. čl. VI. Splatnost a způsob placení nájemného a ostatních služeb:
- smluvní pokuta se sjednává na výši á 0,5 promile z dlužné částky za každý započatý den prodlení
c) ostatní ujednání v NS čís. 22/2006, která nejsou dotčena výše uvedenými změnami, se nemění
2. prominutí hrazení smluvní pokuty za dlužné nájemné vedené za období od 1.1.2007 do 30.04.2008 nájemci MUDr. Markéta Mudrová za NP Stroupežnického 24/2326, Praha 5 - Smíchov v případě, že uzavře výše uvedený Dodatek k NS čís. 22/2006 ze 11.9.2006 do 30.06.2008
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k uzavření Dodatku k NS na NP Stroupežnického 24/2326 s MUDr. Mudrovou
Termín plnění: 30.06.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout