Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

19. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.06.2008  jako řádné
číslo usnesení 19/627/2008
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

NP Ostrovského 2/33, Josef Koudela, návrh na podání výpovědi z nájmu NP a podání žaloby na vyklizení

Návrh na podání výpovědí z nájmu NP Ostrovského 2/33 nájemci Josefi Koudelovi a podání žaloby na vyklizení
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. podání výpovědi z nájemní smlouvy 45/2000 čj. OSB/NP/33/2000/Zch
uzavřené dne 28. 8. 2000 s nájemcem Josefem Koudelou,
IČ 412 07 408 na užívání NP v nemovitosti č. p. 33, k. ú. Smíchov, ulice Ostrovského 2, Praha 5
2. podání žaloby na vyklizení k OS Praha 5 vůči Josefu Koudelovi,
IČ 41207408 nejpozději do 29. 9. 2008 v případě, že k datu 31. 08. 2008 nevyklidí a nepředá zástupci správní firmy CENTRA a. s. uvolněný NP
II.
Zmocňuje
1. advokátní kancelář Janstová, Smetana & Partneři, Římská 104/14, Praha 2 k podání žaloby na vyklizení NP Ostrovského 2/33, nájemce Josef Koudela a k zastupování MČ Praha 5 ve věci
III.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. realizovat veškeré administrativní kroky vedoucí k ukončení nájemního
vztahu na užívání NP Ostrovského 2/33 s nájemcem Josefem Koudelou, IČ 41207408
Termín plnění: 29.08.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout