Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

19. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.06.2008  jako řádné
číslo usnesení 19/621/2008
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Radlická 112/2070, k. ú. Smíchov - uzavření nájemní smlouvy na pronájem části fasády k umístění reklamního zařízení

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. uzavření nájemní smlouvy s Jozefem Potankou, Wuchterlova 6, Praha 6, IČ: 40713075 na pronájem části fasády objektu Radlická 112/2070 pro umístění reklamního zařízení za nájemné ve výši 156. 000,- Kč/rok
2. jako náhradníka:
uzavření nájemní smlouvy se společností tédwa s. r. o., se sídlem Koldínova 4, Praha 3, IČ: 27254089 na pronájem části fasády objektu Radlická 112/2070 pro umístění reklamního zařízení za nájemné ve výši 40.000,- Kč/rok
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. dle usnesení RMČ P5 uzavřít s vybraným žadatelem nájemní smlouvu na pronájem části fasády objektu Radlická 112/2070 pro umístění reklamního zařízení
Termín plnění: 30.06.2008
1.2. informovat nevybrané žadatele o pronájem o usnesení RMČ P5
Termín plnění: 20.06.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout