Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

19. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.06.2008  jako řádné
číslo usnesení 19/623/2008
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

NP Na Zámyšli 8/478, Praha 5 - Košíře, návrh spolumajitelů domu na pronájem NP firmě Sebatin Shahini

Návrh spolumajitelů domu Na Zámyšli 8/478 Ing. Mazáče (1/4) a MUDr. Dreifusse (1/4) na pronájem uvolněného NP firmě Sebatin Shahini
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. uzavření nájemní smlouvy na základě společného záměru všech spoluvlastníků na pronájem NP v nemovitosti č. p. 478, k. ú. Košíře, ulice Na Zámyšli č. o. 8, Praha 5 s firmou Sebatin SHAHINI, IČ 69357846 a to jako prodejnu rybářských potřeb s těmito parametry smlouvy:
- doba nájmu 20 let s právem opce na prodloužení o dalších 10 let v případě řádného plnění sjednaných povinností nájemcem s účinností od 1. 6. 2008
- za nájemné 16.000,- Kč měsíčně + DPH a zálohy na poskytované služby hrazeného již od 1. 6. 2008
- s uzavřením dohody o způsobu odepisování provedeného technického zhodnocení NP v účetnictví nájemce v případě, že dojde k jeho vzniku a poté bude oceněno znalcem
- se zvláštním ujednáním, že nájemce si opraví a zprovozní nebytový prostor výhradně vlastním nákladem a bez dalších podobných nároků vůči pronajímatelům
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k uzavření NS s firmou Sebatin Shahini na NP Na Zámyšli 8/478
Termín plnění: 30.06.2008
			Poměr hlasování: 6/0/0
M. Tuček ohlásil střet zájmů
Bc. J.  Smetana se při hlasování zdržel		


					
Vytisknout