Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

19. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.06.2008  jako řádné
číslo usnesení 19/618/2008
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Klikatá 1238/90c - pronájem nebytových prostor umístěných v přízemí administrativní budovy, NP č. 103 o výměře 10,35 m2

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. uzavření nájemní smlouvy s Ing. Ilonou Kulíkovou, Na Zámecké 2/348, Praha 4, IČ: 63973481 na pronájem NP č. 103 o výměře 10,35 m2 umístěného v přízemí administrativní budovy v areálu Klikatá 1238/90c za roční nájemné ve výši 1. 310,- Kč/m2/rok, tj. 13.558,50 Kč
2. ukončení nájemní smlouvy č. 100/0/OOA/06 uzavřené dne 28. 11. 2006 ve znění dodatku č. 1 s Ing. Ilonou Kulíkovou na pronájem NP č. 121 o výměře 35,70m2 umístěného v přízemí administrativní budovy v areálu Klikatá 1238/90c dohodou k 31. 5. 2008
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. dle usnesení RMČ Praha 5 popř. zajistit veškeré administrativní kroky k uzavření nájemní smlouvy s Ing. Ilonou Kulíkovou
Termín plnění: 30.06.2008
1.2. dle usnesení RMČ Praha 5 popř. zajistit veškeré administrativní kroky k ukončení nájemní smlouvy č. 100/0/OOA/06 s Ing. Ilonou Kulíkovou dohodou k 31. 5. 2008
Termín plnění: 30.06.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout