15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.04.2008  jako řádné
číslo usnesení 15/490/2008
 
Předkladatel: Tuček Michal, člen rady

Žádost o možnost realizace veřejného hudebního vystoupení amatérských hudebních těles ze Švédska na pěší zóně Anděl

Radě MČ Praha 5 je předložena ke schválení žádost cestovní kanceláře VELVET Voyages, s. r. o., Dobrovského 10, Praha 7, o možnost uskutečnění tří cca 30-ti minutových vystoupení amatérských hudebních těles ze Švédska na pěší zóně Anděl.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. uskutečnění vystoupení zahraničních amatérských hudebních těles ze Švédska:
- sobota 31. 5. 2008 od 15.00 hod. - dechový orchestr dospělých z Malmo,
- pátek 27. 6. 2008 v 11hod. a v 15.00 hod. - školní dechový orchestr Helsingborgdrumcorps s mažoretkami (11-18 let),
- pondělí 23. 6. 2008 v 15.00 hod. - školní dechový orchestr Holmen Skolekorps (10 - 16 let)
s tím, že cestovní kancelář si zajistí zábory prostranství
II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. informovat cestovní kancelář VELVET Voyages, s. r. o. o usnesení RMČ Praha 5
Termín plnění: 07.05.2008
2. Kučerovi Miroslavu, Ing., vedoucímu odboru
2.1. sladit termíny vystoupení zahraničních amatérských hudebních těles ze Švédska s ostatními akcemi v těchto termínech
Termín plnění: 15.05.2008
			Poměr hlasování: 9/0/0