Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.04.2008  jako řádné
číslo usnesení 15/487/2008
 
Předkladatel: Tuček Michal, člen rady

Darovací smlouva, kterou darují dárci, jako majitelé děl: Miroslav Kubový - Před soumrakem; Alena Hořejší - Tanečnice na špičkách; Jiří Mejstřík - Toro z Vysočiny; Milan Mysliveček - Předposlední kykyryký

Radě MČ Praha 5 je předložen ke schválení návrh darovací smlouvy, kterou darují dárci, jako majitelé děl: Miroslav Kubový - Před soumrakem - malba na hedvábí, hodnota obrazu je 12.000,- Kč, Alena Hořejší - Tanečnice na špičkách - kresba perem, štětcem a tuší, hodnota obrazu je 2. 000,- Kč, Jiří Mejstřík - Toro z Vysočiny - kombinovaná technika, hodnota díla je 3. 300,- Kč, Milan Mysliveček - Předposlední kykyryký - malba temperami, hodnota obrazu je 4. 000,- Kč
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. přijetí daru: Miroslav Kubový - Před soumrakem - malba na hedvábí, hodnota obrazu je 12.000,- Kč, Alena Hořejší - Tanečnice na špičkách - kresba perem, štětcem a tuší, hodnota obrazu je 2. 000,- Kč,
Jiří Mejstřík - Toro z Vysočiny - kombinovaná technika, hodnota díla je
3. 300,- Kč, Milan Mysliveček - Předposlední kykyryký - malba temperami, hodnota obrazu je 4. 000,- Kč
2. darovací smlouvu mezi Ing. Jiřím Mejstříkem (zástupcem majitelů děl) a MČ Praha 5
II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. zajistit darovací smlouvu mezi Ing. Jiřím Mejstříkem (zástupcem majitelů děl) a MČ Praha 5
Termín plnění: 12.05.2008
1.2. ve spolupráci s OSS zajistit převzetí darů: Miroslav Kubový - Před soumrakem - malba na hedvábí, hodnota obrazu je 12.000,- Kč, Alena Hořejší - Tanečnice na špičkách - kresba perem, štětcem a tuší, hodnota obrazu je 2. 000,- Kč, Jiří Mejstřík - Toro z Vysočiny - kombinovaná technika, hodnota díla je 3. 300,- Kč, Milan Mysliveček - Předposlední kykyryký - malba temperami, hodnota obrazu je 4. 000,- Kč, do majetku MČ Praha 5
Termín plnění: 12.05.2008
			Poměr hlasování: 7/0/0


Nepřítomni při hlasování: V. Zapletal, L. Herold
		


					
Vytisknout