Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.04.2008  jako řádné
číslo usnesení 15/486/2008
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Návrh na poskytnutí příspěvku na konání festivalu romské kultury

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. poskytnutí příspěvku ve výši 25.000,- Kč na konání festivalu romské kultury pro ZŠ Grafická
2. provedení rozpočtového opatření převedením finančních prostředků ve výši 25.000,- kč z kap. 0500 Sociální věci , § 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva, pol. 5229 (Granty) na kap. 0400, § 3113 Základní školy, pol. 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
II.
Ukládá
1. Koričové Janě, Mgr.
1.1. předložit starostovi k podpisu darovací smlouvu
Termín plnění: 30.05.2008
2. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
2.1. provést rozpočtové opatření dle bodu I.2
Termín plnění: 30.05.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0


Nepřítomni při hlasování: V. Zapletal
		


					
Vytisknout