Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.04.2008  jako řádné
číslo usnesení 15/483/2008
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ, Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 2996, MŠ Praha 5-Smíchov, Kroupova 2775, MŠ, Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613, MŠ "Slunéčko" Praha 5 - Košíře

Radě MČ Praha 5 jsou předkládány žádosti v souladu s odst. 3 § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, o povolení výjimky z počtu dětí v jednotlivých třídách Mateřské školy, náměstí 14. října 2994, Mateřské školy Praha 5- Smíchov, Kroupova 2775, Mateřské školy, Praha 5- Smíchov, Nad Palatou 613, Mateřské školy "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy, náměstí 14. října 2994, Mateřské školy Praha 5- Smíchov, Kroupova 2775, Mateřské školy, Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613, Mateřské školy "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009
II.
Ukládá
1. Roučková Lucii, Mgr., člence zastupitelstva
1.1. podepsat schválené výjimky z počtu dětí v jednotlivých třídách Mateřské školy, náměstí 14. října 2994, Mateřské školy Praha 5- Smíchov, Kroupova 2775, Mateřské školy, Praha 5- Smíchov, Nad Palatou 613, Mateřské školy "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009
Termín plnění: 05.05.2008
2. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
2.1. předat školám příslušné schválené výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ
Termín plnění: 12.05.2008
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout