Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.04.2008  jako řádné
číslo usnesení 15/479/2008
 
Předkladatel: Horák Petr, Ing., 1. zástupce starosty

Úprava směrné části ÚPn č. U 0610 na pozemcích č. parc. 1475/204, 205, 206, 207, 208, 209, 209, 210 k. ú. Košíře

Úprava směrné části ÚPn spočívá v úpravě stávající míry využití "B" na kód "D" v území čistě obytném (OB), vzhledem k tomu, že konfigurace terénu a velice úzké pozemky umožňují pouze zástavbu řadovými rodinnými domy.
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s úpravou směrné části ÚPn č. U 0610 - úpravou míry využití v území OB ze stávajícího kódu "B" na kód "D" na pozemcích č. parc. 1475/204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 k. ú. Košíře, dle studie Ing. arch.
Petra Neřolda " Zástavba řadových rodinných domů Praha 5 - Košíře".
II.
Ukládá
1. Čechové Evě, Ing.arch., vedoucí odboru
1.1. předat stanovisko MČ Praha 5 k úpravě ÚPn pořizovateli - MHMP OÚP a žadateli o úpravu
Termín plnění: 16.05.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0


Nepřítomni při hlasování: Mgr. L. Vávrová, Ph.D.
		


					
Vytisknout