Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.04.2008  jako řádné
číslo usnesení 15/476/2008
 
Předkladatel: Kudrys Milan, PhDr., uvolněný předseda Bezpečnostního výboru

Záměr pořádání soutěže s dopravně bezpečnostní tématikou Hravá bezpečnost

Soutěž s dopravně bezpečnostní tématikou Hravá bezpečnost je určena pro žáky
I. a II. stupně ZŠ. Cílem je nenásilné získání dopravně - bezpečnostních návyků formou zábavné hry
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. záměr pořádání dopravně bezpečnostní soutěže pro žáky ZŠ - Hravá bezpečnost
2. záměr financování dopravně bezpečnostní soutěže Hravá bezpečnost ve výši 348.000 Kč z kap. 0725 § 5311 pol. 5169 - nákup služeb
II.
Ukládá
1. Kudrysovi Milanu, PhDr., členu rady a předsedovi bezpečnostního výboru
1.1. předložit RMČ podrobný harmonogram soutěže Hravá bezpečnost,
vč. rozpočtu
Termín plnění: 13.05.2008
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout