Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.04.2008  jako řádné
číslo usnesení 15/482/2008
 
Předkladatel: Smetana Jan, Bc., zástupce starosty

Žádost OSM MHMP o stanovisko ke směně části pozemku parc. č 1369/1, k. ú. Košíře ve vlastnictví Národního bezpečnostního úřadu, za část pozemku parc. č. 1355/1, k. ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy

Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. se záměrem směny části pozemku parc. č. 1369/1, k. ú. Košíře o výměře 93 m2 ve vlastnictví Národního bezpečnostního úřadu, za část pozemku parc. č. 1355/1 o výměře 188 m2 v k. ú. Košíře, ve vlastnictví hl. m. Prahy
II.
Ukládá
1. Brabcovi Františku
1.1. sdělit OSM MHMP stanovisko RMČ P5 ke směně částí pozemků parc. č. 1369/1 a 1355/1, k. ú. Košíře
Termín plnění: 15.05.2008
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout