Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.04.2008  jako řádné
číslo usnesení 15/481/2008
 
Předkladatel: Smetana Jan, Bc., zástupce starosty

Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji částí pozemku parc. č. 434/2, k. ú. Motol

OOA MHMP obdržel žádosti o odprodej částí výše uvedeného pozemku vlastníkům sousedních nemovitostí.
Rada městské části Praha 5
I.
Nesouhlasí
1. se záměrem prodeje částí pozemku parc. č. 434/2, k. ú. Motol (celková výměra 41.882 m2) z vlastnictví obce hl. m. Prahy, vlastníkům sousedních nemovitostí
II.
Ukládá
1. Brabcovi Františku
1.1. sdělit OOA MHMP stanovisko RMČ Praha 5 k prodeji částí pozemku parc. č. 434/2, k. ú. Motol
Termín plnění: 15.05.2008
					


					
Vytisknout