Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.04.2008  jako řádné
číslo usnesení 15/480/2008
 
Předkladatel: Smetana Jan, Bc., zástupce starosty

Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1785, k. ú. Smíchov

Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 1785, k. ú. Smíchov o výměře cca 800 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy
II.
Ukládá
1. Brabcovi Františku
1.1. sdělit OOA MHMP stanovisko RMČ Praha 5 k prodeji části pozemku parc. č. 1785, k. ú. Smíchov
Termín plnění: 15.05.2008
					


					
Vytisknout