11. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 08.04.2008  jako řádné
číslo usnesení 11/388/2008
 
Předkladatel: Jančík Milan, JUDr., MBA, starosta MČ Praha 5

Rozpočtová opatření od 21. 3. 2008 do 2. 4. 2008

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. rozpočtová opatření uvedená v příloze č. 1 a č. 2, provedená v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16, odst. 3, písm. a) a písm. b)
			Poměr hlasování: 8/0/0