Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

11. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 08.04.2008  jako řádné
číslo usnesení 11/384/2008
 
Předkladatel: Horák Petr, Ing., 1. zástupce starosty

Dokumentace k územnímu řízení stavby "Výstavba bytových domů Na Pláni" na pozemcích č. parc. 1591, 1592/1 až 18,1593/1, 2, 3 (č. p. 65), 1594/1 , 4910, 4911/2 k. ú. Smíchov

Předmětem územního řízení je zástavba území , ohraničeného ulicemi Na Pláni a K Vodojemu. Obytný soubor má charakter rezidenčního bydlení a je tvořen 11 viladomy. Návrh je v souladu s ÚPn.
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s umístěním stavby "Výstavba bytových domů Na Pláni" na pozemcích č. parc.1591, 1592/1 až 18, 1592/19, 1592/20, 1593/1, 2, 3 (č. p. 65), 1594/1, 4910, 4911/2 k. ú. Smíchov
II.
Ukládá
1. Čechové Evě, Ing.arch., vedoucí odboru
1.1. předat stanovisko žadateli a stavebnímu úřadu
Termín plnění: 22.04.2008
			Poměr hlasování: 7/0/1
Bc. J. Smetana se při hlasování zdržel		


					
Vytisknout