Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

11. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 08.04.2008  jako řádné
číslo usnesení 11/375/2008
 
Předkladatel: Matoušek Jan, Ing., uvolněný předseda Bytového výboru

Návrh na revokaci usnesení RMČ č. 3/69/2008, bod II. 9. ze dne 29. 1. 2008

Předkládám k projednání návrh na revokaci usnesení RMČ č. 3/69/2008, bod II. 9. ze dne 29. 1. 2008
Rada městské části Praha 5
I.
Revokuje
1. usnesení RMČ č. 3/69/2008, bod II. 9. ze dne 29. 1. 2008 týkající se žádosti bytového odboru Magistrátu hl. m. Prahy o poskytnutí náhradního bytu pro rodinu Baumrukových, bytem Praha - Lipence takto:

RMČ schvaluje

nabídku uvolněného bytu 1+1 na adrese Ostrovského 33/2, Praha 5 k využití MČ Praha - Lipence na dobu určitou 3 měsíce
II.
Schvaluje
1. nabídku uvolněného bytu 1+1 na adrese Ostrovského 33/2, Praha 5 (po vrácení bytu od MČ Praha - Lipence) Jaroslavě Růžičkové, dosud bytem Na Čečeličce 1848/10, Praha 5 (zařazena do seznamu "Naléhavé případy k řešení")
			Poměr hlasování: 7/0/0


Nepřítomni při hlasování: M. Tuček

		


					
Vytisknout