11. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 08.04.2008  jako řádné
číslo usnesení 11/376/2008
 
Předkladatel: Matoušek Jan, Ing., uvolněný předseda Bytového výboru

Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ

Předkládám k projednání jednotlivé záležitosti projednané a uzavřené stanoviskem bytového výboru ZMČ
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. zařazení následujících žadatelů o pronájem obecního bytu do seznamu s bodovým ohodnocením 0 až 3 body:
Markéta Borovská, Lamačova 633/4, Praha 5
Eva Dušková, Grafická 1303/42, Praha 5
Viktor Polenka, nám. 14. října 1381/4, Praha 5
Petra Moravcová, Radlická 845/15, Praha 5
Veronika Berounová, Štefánikova 319/44, Praha 5
2. zařazení Michaely Holešovské, Kováků 554/24, Praha 5 do seznamu s bodovým ohodnocením 4 a více bodů
3. zařazení následujících žadatelů o pronájem obecního bytu do seznamu "Naléhavé případy":
Milan Kačanyi, Grafická 865/46,Praha 5 - "Nal.případy-chráněné bydlení"
Eva Krčmářová, Přátelství 309, Praha 10 - Na.případy - byty MHMP"
4. vyřazení následujících žadatelů o pronájem obecního bytu ze seznamu "Naléhavé případy":
Andrea Balážová, Grafická 1303/42, Praha 5
Zdeňka Čonková, Plzeňská 545/42, Praha 5
5. ponechání Jaroslavy Kadlecové, nám. 14. října 1381/4, Praha 5 v seznamu "Naléhavé případy - byty MHMP"
6. prodloužení nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese Švédská 107/39, Praha 5 s Ludmilou Peterkovou, bytem tamtéž na dobu určitou do
30. 4. 2012 za podmínky hrazení smluvního nájemného
ve výši 100,- Kč/m2/měs.
7. žádost Lenky Kuruc o prodloužení nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese Na Neklance 1299/30, Praha 5 na dobu určitou do 14. 6. 2009
8. žádost Olgy Louthanové, Ostrovského 1722/14, Praha 5 o instalaci topidla WAW do bytu z prostředků MČ Praha 5
9. žádost Ondřeje Bartoše, Janáčkovo nábř. 1072/29, Praha 5 o vydání souhlasu s podnájmem bytu na dobu určitou 1 rok
II.
Zamítá
1. žádost Jany Bukovské, bytem Slánská 1678, Praha 6 o přidělení většího bytu
2. žádost Ludmily Peterkové, bytem Švédská 107/39, Praha 5 o uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou k bytu 1+1 na uvedené adrese
3. žádost Richarda Jelínka, bytem nám. 14. října 2173/10, Praha 5 o slevu z nájmu bytu
4. žádost Heleny Brabencové, Malátova 91/1, Praha 5 o slevu z nájmu bytu
5. žádost Miroslavy Špolcové, Bozděchova 9, Praha 5 o slevu z nájmu bytu
III.
Doporučuje
1. řešení žádosti Jany Bukovské, bytem Slánská 1678, Praha 6 prostřednictvím bytového odboru Magistrátu hl. m. Prahy
			Poměr hlasování: 7/0/0


Nepřítomni při hlasování: M. Tuček