Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

11. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 08.04.2008  jako řádné
číslo usnesení 11/376/2008
 
Předkladatel: Matoušek Jan, Ing., uvolněný předseda Bytového výboru

Bytové záležitosti projednané na zasedání bytového výboru ZMČ

Předkládám k projednání jednotlivé záležitosti projednané a uzavřené stanoviskem bytového výboru ZMČ
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. zařazení následujících žadatelů o pronájem obecního bytu do seznamu s bodovým ohodnocením 0 až 3 body:
Markéta Borovská, Lamačova 633/4, Praha 5
Eva Dušková, Grafická 1303/42, Praha 5
Viktor Polenka, nám. 14. října 1381/4, Praha 5
Petra Moravcová, Radlická 845/15, Praha 5
Veronika Berounová, Štefánikova 319/44, Praha 5
2. zařazení Michaely Holešovské, Kováků 554/24, Praha 5 do seznamu s bodovým ohodnocením 4 a více bodů
3. zařazení následujících žadatelů o pronájem obecního bytu do seznamu "Naléhavé případy":
Milan Kačanyi, Grafická 865/46,Praha 5 - "Nal.případy-chráněné bydlení"
Eva Krčmářová, Přátelství 309, Praha 10 - Na.případy - byty MHMP"
4. vyřazení následujících žadatelů o pronájem obecního bytu ze seznamu "Naléhavé případy":
Andrea Balážová, Grafická 1303/42, Praha 5
Zdeňka Čonková, Plzeňská 545/42, Praha 5
5. ponechání Jaroslavy Kadlecové, nám. 14. října 1381/4, Praha 5 v seznamu "Naléhavé případy - byty MHMP"
6. prodloužení nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese Švédská 107/39, Praha 5 s Ludmilou Peterkovou, bytem tamtéž na dobu určitou do
30. 4. 2012 za podmínky hrazení smluvního nájemného
ve výši 100,- Kč/m2/měs.
7. žádost Lenky Kuruc o prodloužení nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese Na Neklance 1299/30, Praha 5 na dobu určitou do 14. 6. 2009
8. žádost Olgy Louthanové, Ostrovského 1722/14, Praha 5 o instalaci topidla WAW do bytu z prostředků MČ Praha 5
9. žádost Ondřeje Bartoše, Janáčkovo nábř. 1072/29, Praha 5 o vydání souhlasu s podnájmem bytu na dobu určitou 1 rok
II.
Zamítá
1. žádost Jany Bukovské, bytem Slánská 1678, Praha 6 o přidělení většího bytu
2. žádost Ludmily Peterkové, bytem Švédská 107/39, Praha 5 o uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou k bytu 1+1 na uvedené adrese
3. žádost Richarda Jelínka, bytem nám. 14. října 2173/10, Praha 5 o slevu z nájmu bytu
4. žádost Heleny Brabencové, Malátova 91/1, Praha 5 o slevu z nájmu bytu
5. žádost Miroslavy Špolcové, Bozděchova 9, Praha 5 o slevu z nájmu bytu
III.
Doporučuje
1. řešení žádosti Jany Bukovské, bytem Slánská 1678, Praha 6 prostřednictvím bytového odboru Magistrátu hl. m. Prahy
			Poměr hlasování: 7/0/0


Nepřítomni při hlasování: M. Tuček

		


					
Vytisknout