Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

11. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 08.04.2008  jako řádné
číslo usnesení 11/373/2008
 
Předkladatel: Matoušek Jan, Ing., uvolněný předseda Bytového výboru

Žádosti nájemců bytů o uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou

Předkládám k projednání žádosti nájemců bytů o uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou
Rada městské části Praha 5
I.
Zamítá
1. žádost Michala Braného, Mahenova 164/2, Praha 5 o uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou k bytu 3+1 na uvedené adrese
2. žádost Drahoslava Pacáka, Bozděchova 637/9, Praha 5 o uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou k bytu 3+1 na uvedené adrese
3. žádost Věry Huškové, Vrchlického 483/47, Praha 5 o uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou k bytu 1+0 na uvedené adrese
II.
Schvaluje
1. uzavření nájemní smlouvy k bytu 3+1 na adrese Mahenova 164/2,
Praha 5 s Michalem Braným, dosud bytem tamtéž na dobu určitou do 31.12. 2010 za podmínky hrazení smluvního nájemného
ve výši 150,- Kč/m2/měs
2. uzavření nájemní smlouvy k bytu 3+1 na adrese Bozděchova 637/9, Praha 5 s Drahoslavem Pacákem, dosud bytem tamtéž na dobu určitou do 31.12.2010 za podmínky hrazení smluvního nájemného
ve výši 150,- Kč/m2/měs
3. uzavření nájemní smlouvy k bytu 1+0 na adrese Vrchlického 483/47 Praha 5 s Věrou Huškovou, dosud bytem tamtéž na dobu určitou do 31.12.2010 za podmínky hrazení smluvního nájemného
ve výši 150,- Kč/m2/měs
			Poměr hlasování: 7/0/0


Nepřítomni při hlasování: M. Tuček

		


					
Vytisknout