Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

11. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 08.04.2008  jako řádné
číslo usnesení 11/370/2008
 
Předkladatel: Matoušek Jan, Ing., uvolněný předseda Bytového výboru

Žádosti o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu

Předkládám k projednání 2 žádosti o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu dle ust. § 706 Obč. zák. projednané na zasedání bytového výboru ZMČ
Rada městské části Praha 5
I.
Zamítá
1. žádost Jany Wulkanové, bytem U Mrázovky 2663/19, Praha 5 o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu 3+1 na uvedené adrese
2. žádost Ondřeje Vejsady, bytem Ostrovského 1722/14, Praha 5 o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu 1+1 na uvedené adrese
II.
Schvaluje
1. uzavření nájemní smlouvy k bytu 3+1 na adrese U Mrázovky 2663/19, Praha 5 na dobu určitou 5 let za podmínky hrazení smluvního nájemného ve výši 100,- Kč/m2/měs. s Janou Wulkanovou, bytem tamtéž
2. podání žaloby na vyklizení bytu 1+1 na adrese Ostrovského 1722/14, Praha 5 Ondřejem Vejsadou, bytem tamtéž
			Poměr hlasování: 7/0/0


Nepřítomni při hlasování: M. Tuček

		


					
Vytisknout