11. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 08.04.2008  jako řádné
číslo usnesení 11/369/2008
 
Předkladatel: Matoušek Jan, Ing., uvolněný předseda Bytového výboru

Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů

Předkládám k projednání žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů dle ust. § 715 Obč. zák.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů mezi Ilonou Nápravníkovou, Na Bělidle 65/42, Praha 5 (obecní) a Romanem a Martinou Havelcovými, Průběžná 1943/66, Praha 10 (obecní)
			Poměr hlasování: 7/0/0


Nepřítomni při hlasování: M. Tuček