Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

11. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 08.04.2008  jako řádné
číslo usnesení 11/379/2008
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Návrh na přidělení finančních prostředků na granty pro podporu volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 na rok 2008 ve výši 162. 000,- Kč

Radě MČ Praha 5 se předkládá návrh na vyplacení finančních prostředků doporučených sociálním výborem na grantové dary pro podporu volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 na rok 2008 ve výši 162. 000,- Kč
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s vyplacením finančních prostředků na granty pro podporu volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 na rok 2008
ve výši 162. 000,- Kč
II.
Ukládá
1. Roučková Lucii, Mgr., člence zastupitelstva
1.1. předložit ZMČ Praha 5 ke schválení přidělení finančních prostředků na granty pro podporu volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 pro rok 2008
Termín plnění: 17.04.2008
			Poměr hlasování: 7/0/0


Nepřítomni při hlasování: M. Tuček

		


					
Vytisknout