11. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 08.04.2008  jako řádné
číslo usnesení 11/378/2008
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Návrh na přidělení finančních prostředků na grantové dary v oblasti "Podaná ruka - sociální problematika" pro rok 2008 ve výši 1. 015 tis. Kč

Radě MČ Praha 5 se předkládá návrh na vyplacení finančních prostředků doporučených sociálním výborem na grantové dary v oblasti "Podaná ruka - sociální problematika" pro rok 2008 ´ve výši 1. 015 tis. Kč
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s vyplacením finančních prostředků pro grantové dary "Podaná ruka - sociální problematika" ve výši 1. 015 tis. Kč
II.
Ukládá
1. Roučková Lucii, Mgr., člence zastupitelstva
1.1. předložit ZMČ Praha 5 ke schválení přidělení finančních prostředků na grantové dary "Podaná ruka - sociální problematika" pro rok 2008
Termín plnění: 17.04.2008
			Poměr hlasování: 7/0/0


Nepřítomni při hlasování: M. Tuček