Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

11. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 08.04.2008  jako řádné
číslo usnesení 11/381/2008
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629, Mateřské školy, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185, Mateřské školy Praha 5- Barrandov, Lohniského 851, ZŠ a MŠ Praha 5-Smíchov, U Santošky 1/1007

Radě MČ Praha 5 jsou předkládány žádosti v souladu s odst. 3 § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, o povolení výjimky z počtu dětí v jednotlivých třídách Mateřské školy, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629, Mateřské školy, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185, Mateřské školy, Praha 5-Barrandov, Lohniského 851, ZŠ a MŠ Praha 5-Smíchov, U Santošky 1/1007
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629, Mateřské školy, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185, Mateřské školy Praha 5-Barrandov, Lohniského 851, ZŠ a MŠ Praha 5-Smíchov, U Santošky 1/1007
II.
Ukládá
1. Roučková Lucii, Mgr., člence zastupitelstva
1.1. podepsat schválenou výjimku z počtu dětí v jednotlivých třídách Mateřské školy, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629, Mateřské školy, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185, Mateřské školy, Praha 5-Barrandov, Lohniského 851, ZŠ a MŠ Praha 5-Smíchov, U Santošky 1/1007
Termín plnění: 15.04.2008
2. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
2.1. předat školám příslušné schválené výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ
Termín plnění: 18.04.2008
			Poměr hlasování: 7/0/0


Nepřítomni při hlasování: M. Tuček

		


					
Vytisknout