Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

11. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 08.04.2008  jako řádné
číslo usnesení 11/382/2008
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Krškova 807 - uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 7. 8. 1996 se společností MUDr. K. Sojáková a MUDr. P. Lacková s. r. o.

Rozšíření smlouvy o nájmu nebytového prostoru o společnost MUDRC s. r. o. s účinností od 1. 3. 2008
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. rozšíření smlouvy o nájmu nebytového prostoru uzavřené dne 7. 8. 1996 se společností MUDr. K. Sojáková a MUDr. P. Lacková s. r. o., se sídlem Krškova 807, Praha 5, IČ: 48593532 o společnost MUDRC s. r. o. dodatkem č. 7 ke smlouvě s účinností od 1. 3. 2008
II.
Schvaluje
1. udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti MUDRC s. r. o. na adrese Krškova 807, Praha 5
III.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. dle usnesení RMČ Praha 5 zajistit veškeré administrativní kroky k uzavření dodatku č. 7
Termín plnění: 18.04.2008
1.2. informovat správní společnost CENTRA a. s. o usnesení RMČ Praha 5
Termín plnění: 10.04.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout