Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

8. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 11.03.2008  jako řádné
číslo usnesení 8/220/2008
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Financování "Komunitního plánování sociálních služeb ve správním obvodu Praha 5" - rok 2008

Radě MČ Praha 5 se předkládá návrh na financování Komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) ve správním obvodu Prahy 5 pro rok 2008 ve výši 538.000,- Kč
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. financování komunitního plánování sociálních služeb ve správním obvodu Praha 5 z kap. 0500 Sociální věci, § 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb ve výši
538 tis. Kč
II.
Ukládá
1. Koričové Janě, Mgr.
1.1. připravit smlouvu o dílo s L. Žáčkouvou do příští RMČ
Termín plnění: 18.03.2008
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout