8. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 11.03.2008  jako řádné
číslo usnesení 8/216/2008
 
Předkladatel: Herold Lukáš, zástupce starosty

Zvýšení slevy z kupní ceny

Zvýšení slevy z kupní ceny nemovitosti z 10 % na 12,5 % pro každého oprávněného nájemce bytu v 9 domech, jejichž záměr prodeje byl schválen usnesením
ZMČ č. 7/44/2007 ze dne 28. 6. 2007, který podepíše kupní smlouvu do 6 měsíců od obdržení první nabídky k odkoupení
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. se zvýšením slevy z kupní ceny nemovitosti z 10 % na 12,5 % pro každého oprávněného nájemce bytu v 9 domech, jejichž záměr prodeje byl schválen usnesením ZMČ č. 7/44/2007 ze dne 28. 6. 2007, který podepíše kupní smlouvu do 6 měsíců od obdržení první nabídky k odkoupení
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši, Bc. , předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. předložit návrh usnesení na zvýšení slevy z kupní ceny ke schválení ZMČ Praha 5
Termín plnění: 17.04.2008
			Poměr hlasování: 9/0/0