Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

8. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 11.03.2008  jako řádné
číslo usnesení 8/215/2008
 
Předkladatel: Horák Petr, Ing., 1. zástupce starosty

Úprava směrné části ÚPn č. U 0628 k. ú. Radlice - stanovisko MČ Praha 5

Úprava směrné části spočívá v úpravě stávající míry využití území ÚPn definované kódem "B" na kód "F" v území SV a OB a to z důvodu navrhované novostavby
2 bytových domů na pozemcích č. parc. 121/1 až 7, 122/1 až 14, 123, 124 k. ú. Radlice
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s úpravou směrné části ÚPn č. U 0628 - s úpravou míry využití území ze stávajícího kódu "B" na kód "F" v území SV a OB na pozemcích č. parc. 121/1 až 121/7, 122/1 až 122/14 , 123, 124 k. ú. Radlice, dle studie "Bytové domy Radlice" zprac. v dat. 09/2007
II.
Ukládá
1. Čechové Evě, Ing.arch., vedoucí odboru
1.1. předat stanovisko MČ Praha 5 k úpravě ÚPn č. U 0628 pořizovateli, MHMP OÚP
Termín plnění: 25.03.2008
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout