8. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 11.03.2008  jako řádné
číslo usnesení 8/225/2008
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Statistika jubilantů za rok 2007

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1. statistiku jubilantů za rok 2007 dle přiložené tabulky
			Poměr hlasování: 9/0/0