8. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 11.03.2008  jako řádné
číslo usnesení 8/208/2008
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Vyúčtování grantových darů pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu za rok 2007

Tímto materiálem se předkládá Radě MČ Praha 5 k odsouhlasení vyúčtování grantových darů pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu za rok 2007
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s předloženým vyúčtováním grantových darů pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu za rok 2007 ve výši 1, 951. 000,- Kč
II.
Ukládá
1. Roučková Lucii, Mgr., člence zastupitelstva
1.1. předložit vyúčtování grantových darů pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu za rok 2007 do ZMČ Praha 5
Termín plnění: 17.04.2008
			Poměr hlasování: 9/0/0