8. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 11.03.2008  jako řádné
číslo usnesení 8/212/2008
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Kartouzská 6/204 - udělení souhlasu s umístěním sídla pro nájemce, společnost ALERGOLOGIE-PNEUMOLOGIE prof. Vondra s. r. o.

Společnost ALERGOLOGIE-PNEUMOLOGIE prof. Vondra s. r. o. má na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 18. 11. 1998 v pronájmu nebytové prostory o celkové výměře 108,32 m2
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. udělení souhlasu s umístěním sídla pro nájemce, společnost ALERGOLOGIE-PNEUMOLOGIE prof. Vondra s. r. o. na adrese Kartouzská 6/204, Praha 5
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. informovat společnost ALERGOLOGIE-PNEUMOLOGIE prof. Vondra
s. r. o. o usnesení RMČ Praha 5
Termín plnění: 31.03.2008
			Poměr hlasování: 9/0/0