Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

8. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 11.03.2008  jako řádné
číslo usnesení 8/206/2008
 
Předkladatel: Jančík Milan, JUDr., MBA, starosta MČ Praha 5

Návrh na zadání provedení veřejné zakázky: Dostavba kanalizace v ul. Děvínská a Šárčina

Investiční odbor předkládá Radě městské části Praha 5 na základě plnění schváleného rozpočtu MČ Praha 5 pro rok 2008 návrh na zadání provedení této veřejné zakázky
Financování bude probíhat z kapitoly 0821 - bytové hospodářství
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. zadání provedení veřejné zakázky "Dostavba kanalizace v ul. Děvínská a Šárčina" jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odst.6) a § 18 odst.3) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění firmě Čermák a Hrachovec a. s., Smíchovská 31, Praha 5-Řeporyje, IČ 26212005 za cenu 2, 704. 243,70,- Kč bez DPH
2. návrh textu smlouvy o dílo na provedení veřejné zakázky Dostavba kanalizace v ul. Děvínská a Šárčina
II.
Ukládá
1. Brůhové Heleně , Ing.
1.1. předložit starostovi k podpisu smlouvu o dílo s firmou Čermák a Hrachovec a. s., Smíchovská 31, Praha 5-Řeporyje, IČ 26212005 za cenu 2, 704. 243,70,- Kč bez , na provedení veřejné zakázky "Dostavba kanalizace v ul. Děvínská a Šárčina"
Termín plnění: 25.03.2008
			Poměr hlasování: 9/0/0


		


					
Vytisknout