8. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 11.03.2008  jako řádné
číslo usnesení 8/210/2008
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Uzavření Dohody o narovnání práv a povinností z nájemní smlouvy ze dne 25. 10. 2006 se společností FILIP Media, a. s., se sídlem Masarykovo nábřeží 235/28, Praha 1, IČ: 27157233

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. uzavření Dohody o narovnání práv a povinností z nájemní smlouvy č. 93/0/OOA/06 uzavřené dne 25. 10. 2006 se společností FILIP Media
a. s., se sídlem Masarykovo nábřeží 235/28, Praha 1, IČ: 27157233 na pronájem části fasády objektu Matoušova 18/1552 k umístění reklamního zařízení
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. zajistit veškeré administrativní kroky k uzavření Dohody o narovnání práv a povinností se společností FILIP Media, a. s.
Termín plnění: 21.03.2008
			Poměr hlasování: 9/0/0