Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

8. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 11.03.2008  jako řádné
číslo usnesení 8/211/2008
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Klikatá 1238/90c - výpověď nájemní smlouvy č. 207/OSM/02 uzavřené dne 19. 4. 2002 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.3.2007 uzavřený se společností RIS energo s. r. o. a Jiřím Hozdou na pronájem části pozemku č. parc. 1512/1, k. ú. Košíře

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. podání výpovědi nájemci části pozemku č. parc. 1512/1, k.ú. Košíře v areálu Klikatá 1238/90c, společnosti RIS energo s. r. o. a Jiřímu Hozdovi dle čl. V. odst. 2 nájemní smlouvy uzavřené dne 19. 4. 2002
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. zajistit veškeré administrativní kroky k podání výpovědi nájemní smlouvy č. 207/OSM/02 uzavřené dne 19.4.2002 ve znění dodatku č. 1
Termín plnění: 31.03.2008
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout