Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

8. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 11.03.2008  jako řádné
číslo usnesení 8/214/2008
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Záměr prodeje pozemků BD K Vodojemu 211/10 v k. ú. Smíchov

Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. se záměrem prodeje pozemků Bytovému družstvu K Vodojemu 211/10, se sídlem Praha 5, K Vodojemu 211/10, PSČ 150 00, IČ 27123961 takto:
- zastavěných domem čp. 211, a to č. parc. 1431/17 o výměře 108 m2 a č. parc. 1431/18 o výměře 161 m2, celkem 269 m2 na nabídnutou cenu 2.040,-Kč/m2 tj. 548.760,- Kč
- zastavěných pozemků č. parc. 1431/4 o výměře 21 m2, č. parc. 1431/25 o výměře 20 m2 včetně staveb garáží a č. parc. 1431/23 o výměře 11 m2 včetně přístavby 1 místnosti za cenu dle znaleckého posudku 425.000,-Kč
- volných souvisejících pozemků č. parc. 1431/13 o výměře 1 m2,
č. parc. 1431/14 o výměře 181 m2, č. parc. 1431/15 o výměře 103 m2 a č. parc. 1431/16 o výměře 45 m2, celkem 330 m2 za nabídnutou cenu 400,- Kč/m2 tj. 132.000,- Kč
tj. za celkovou cenu zastavěných a souvisejících pozemků a staveb 1,105.760,- Kč
II.
Neschvaluje
1. výpověď nájemcům NP - 2 garáží stojících na pozemcích č. parc. 1431/4 a 1431/24 k. ú. Smíchov v souvislosti s prodejem garáží BD K Vodojemu 211/10.
III.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. zveřejnit záměr prodeje nemovitostí Bytovému družstvu K Vodojemu 211/10 v k. ú. Smíchov
Termín plnění: 18.03.2008
2. Zapletalovi Vojtěchu, členu zastupitelstva
2.1. předložit ZMČ ke schválení prodej nemovitostí Bytovému družstvu K Vodojemu 211/10 v k. ú. Smíchov
Termín plnění: 17.04.2008
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout