Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

45. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 20.12.2007  jako řádné
číslo usnesení 45/1671/2007
 
Předkladatel: Jančík Milan, JUDr., MBA, starosta MČ Praha 5

Úprava rozpočtu na rok 2007 - snížení účelové neinvestiční dotace z MPSV na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi

Usnesením Rady HMP č. 2104 ze dne 18. 12. 2007 bylo schváleno snížení účelové neinvestiční dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2007 pro MČ Praha 5 v celkové výši 2. 599 tis.Kč, určenou na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. úpravu rozpočtu Městské části Praha 5 v kapitole 0500, snížením účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV o částku
2.599 tis. Kč na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi dle rozpisu v příloze č. 1, při současném snížení tř. 4, příjmová položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
			Poměr hlasování: 6/0/0


Nepřítomni při hlasování: L. Herold
		


					
Vytisknout