Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.01.2008  jako řádné
číslo usnesení 2/49/2008
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Služební cesta zástupců MČ Prahy 5 a Úřadu MČ Praha 5 ve dnech 23. - 24. 1. 2008

Radě je předkládán návrh na služební cestu Mgr. Lucie Vávrové, Ph.D., zástupce starosty, PaedDr. Dagmar Drmotové, vedoucí OŠK ÚMČ Praha 5, tlumočníka a řidiče, jejímž cílem je prohlídka multicentra pro žáky ZŠ v polské Wroclavi.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. služební cestu Mgr. Lucie Vávrové, Ph.D., zástupce starosty, PaedDr. Dagmar Drmotové, vedoucí OŠK ÚMČ Praha 5, tlumočníka a řidiče, jejímž cílem je prohlídka multicentra pro žáky ZŠ v polské Wroclavi dne 23. - 24. 1. 2008
2. financování cesty formou objednávky Dr. Miloslav Černík, Nerudova 45/234, IČ 48065587, který zajistí ubytování, dopravu a tlumočení v celkové ceně 720 Eur, to je cca 21 tis. Kč
3. financování bude zajištěno z kap. 0920, § 6112, pol. 5173 cestovné a
§ 6171, pol. 5173 cestovné
II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. ve spolupráci s ved. OPM zajistit financování této služební cesty
Termín plnění: 23.01.2008
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout