Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.01.2008  jako řádné
číslo usnesení 2/51/2008
 
Předkladatel: Herold Lukáš, zástupce starosty

Zadání veřejné zakázky na organizátora soutěže a koncertů laureátů "Talent Praha 5" v letech 2008 - 2010

Radě MČ Praha 5 je předkládán návrh na zadání veřejné zakázky na organizátora soutěže a koncertů laureátů "Talent Praha 5" v letech 2008 - 2010 dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. zadání veřejné zakázky na organizátora soutěže a koncertů laureátů
"Talent Praha 5" v letech 2008 - 2010
2. text výzvy veřejné zakázky
II.
Jmenuje
1. hodnotící komisi ve složení:
Eva Kalhousová - členka ZMČ Praha 5, členka KKP
Jitka Matoušková - členka ZMČ Praha 5, členka KKP
Lukáš Herold - zástupce starosty, člen KKP
Michal Tuček - radní, člen KKP
Zdeněk Rygl - předseda KKP
III.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. realizovat zadání veřejné zakázky na organizátora soutěže a koncertů laureátů "Talent Praha 5" v letech 2008 - 2010 dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění
Termín plnění: 25.01.2008
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout