Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.01.2008  jako řádné
číslo usnesení 2/47/2008
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Hodnotící zpráva o činnosti týmu Komunitního plánování sociálních služeb na území MČ Praha 5

Radě MČ Praha 5 se předkládá "Hodnotící zpráva o činnosti týmu KPSS na území MČ Praha 5" za rok 2007. Přílohou této zprávy jsou "Potřeby uživatelů sociálních služeb (senioři), žijících na území MČ Praha 5", vyplývající z průzkumu mezi uživateli sociálních služeb, uskutečněného v období srpen - listopad 2007
Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1. hodnotící zprávu o činnosti týmu komunitního plánování na území
MČ Praha 5 na rok 2007 a zprávu o potřebách uživatelů sociálních služeb (senioři ), žijících na území MČ Praha 5
II.
Ukládá
1. Roučková Lucii, Mgr., člence zastupitelstva
1.1. předložit RMČ Praha 5 hodnotící zprávu o činnosti týmu KPSS
Termín plnění: 30.01.2009
			Poměr hlasování: 8/0/0


Nepřítomni při hlasování: V. Zapletal
		


					
Vytisknout