2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.01.2008  jako řádné
číslo usnesení 2/52/2008
 
Předkladatel: Herold Lukáš, zástupce starosty

Privatizace dle Zásad... - vyplacení slevy z kupní ceny

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1. rozsudek Městského soudu v Praze 5 čj. 13 Co 382/2007-61, kterým bylo rozhodnuto o vyplacení slevy z kupní ceny u bytových jednotek prodaných dle Zásad... v souladu s kupní smlouvou v případě prodeje poslední bytové jednotky v domě bez ohledu na termín prodeje této poslední bytové jednotky
II.
Souhlasí
1. s vyplácením slev z kupní ceny v souladu s kupní smlouvou v případě prodeje poslední bytové jednotky v domě bez ohledu na termín prodeje této poslední bytové jednotky při prodeji bytových jednotek dle Zásad...
III.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. zajistit výplatu slev v souladu s kupními smlouvami a případných příslušenství vzniklých v souvislosti s podáním žalob na vyplacení slev
Termín plnění: 31.12.2008
			Poměr hlasování: 9/0/0