Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.01.2008  jako řádné
číslo usnesení 2/43/2008
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Převedení pobočky jeslí Tréglova 780, Praha 5 pod Mateřskou školku Tréglova 780, Praha 5

Radě MČ Praha 5 se předkládá návrh na ukončení provozu pobočky jesle Tréglova 780, 152 00 Praha 5 ke dni 30. 6. 2008
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. převedení pobočky jeslí Tréglova 780, 152 00 Praha 5 ke dni
30. 6. 2008 pod MŠ Tréglova 780
II.
Souhlasí
1. s předloženým návrhem změněné Zřizovací listiny organizační složky MČ Praha 5 - Jeslí MČ Praha 5 se sídlem Praha 5-Smíchov,
Na Hřebenkách 3, PSČ 150 00
III.
Ukládá
1. Roučková Lucii, Mgr., člence zastupitelstva
1.1. předložit do Zastupitelstva MČ Praha 5 návrh na změnu Zřizovací listiny organizační složky MČ Praha 5 - Jeslí MČ Praha 5-Smíchov, na Hřebenkách 3, PSČ 150 00
Termín plnění: 21.02.2008
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout