Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.01.2008  jako řádné
číslo usnesení 2/44/2008
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780 (úplné znění) a návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce Mateřské školy, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780 (úplné znění)

Radě MČ Praha 5 je předkládán z důvodů legislativních a organizačních změn návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780 (úplné znění) a návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce Mateřské školy, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780 (úplné znění)
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s návrhem dodatku č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780 (úplné znění)
II.
Schvaluje
1. návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce Mateřské školy, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780 (úplné znění)
III.
Ukládá
1. Roučková Lucii, Mgr., člence zastupitelstva
1.1. předložit ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5 návrh dodatku č.1 zřizovací listiny Mateřské školy, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780 (úplné znění)
Termín plnění: 21.02.2008
1.2. předložit k podpisu starostovi dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce Mateřské školy, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780 (úplné znění)
Termín plnění: 17.03.2008
			Poměr hlasování: 9/0/0
		


					
Vytisknout